Çocuk Dansı

BURSA DANS KURSU ve DANS OKULU


Çocuk için Dans
Dans çocukların motorik gelişimi için en önerilen sosyal ve sportif dallardan biridir. Günümüzde her bölgede dans kurslarının artışı ile birlikte dansa verilen önem artmıştır. Çocuklar için çevresinde bulunan dans kursları çok güzel bir fırsat olmuştur. Çocuk gittiği dans okulunda kendini oraya ait hissetmelidir. Bizim önceliğimiz gelen çocuğun dans okulumuza ait hissedip kendini ailemizin bir parçası olarak hissetmesi ve kendini bir birey olarak gösterebilmesidir.
Çocuklara dans eğitimi verilirken özenli olunmalıdır. Öncelikle çocuğun dikkat toplama becerisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Konsantrasyon ve dikkat toplama becerisinin gelişimi için dans eğitmenlerimiz öğrenciler ile dans içinde ve dışında kontaktta kalmaktadır.
Çocuklar için sınıflarımız 4-7 yaş , 8-11 yaş ve 12- 18 yaş aralığı olarak üç aşamada yapılmaktadır.
4-7 yaş aralığı için daha çok vücut koordinasyonunu geliştirici hareketler öğretilir. Ders başlarında yada sonlarınsa duruş, denge, esneklik ve kuvvet gelişimi üzerine gidilmektedir. Bu dersler çocuğun fiziksel gelişimine büyük katkı sağlar.
8-11 yaş aralığı için 4-7 yaş aralığına göre daha komplike hareketler öğretilir. Kondisyon gelişimi için belirli kombinasyonlarda bol tekrar yapılır.
12 yaştan itibaren çocuklarda belirli bir kas ve kemik gelişimi olduğu için her hafta o haftanın müziğinin belirli bir kısmına bir koreografi öğretilir. Öğretilen her koreografinin içinde belirli teknikler gösterilir.
Çocuk grupları ile birlikte yılın belirli dönemlerinde dans okulumuzda yada dışarıda küçük etkinlikler yapılır.Dans dersleri 11 yaşa kadar haftada bir gün, 11 yaştan itibaren haftada iki gündür. Ayrıca haftanın bir günü tüm gruplardan hatılmak isteyen öğrencilere serbest çalışma zamanı bulunmaktadır.

çocuk- dans kursu
sdadasd
WhatsApp chat